L'ORÉAL NORGE AS
PERSONVERNERKLÆRING
FOR VÅRE FORRETNINGSPARTNERE

For å gjøre verden til et vakrere sted, er det L'Oréals ambisjon å være en eksemplarisk samfunnsansvarlig bedrift. Vi verdsetter ærlighet og tydelighet og forplikter oss til å bygge sterke og varige forhold til våre forbrukere basert på tillit og gjensidig nytte. En del av denne forpliktelsen innebærer å beskytte og respektere privatlivet ditt og dine valg. Respekt for privatlivet ditt er viktig for oss. Det er derfor vi presenterer "Vårt Personvernløfte" og vår fullstendige Personvernerklæring nedenfor.
Denne personvernerklæringen dekker hvordan vi bruker personopplysninger som er delt med oss av våre kunder som driver næringsvirksomhet, for eksempel salonger, apotek, detaljhandler eller andre interessenter, for eksempel influencere.
 
Personvernerklæringen blir oppdatert fra tid til annen, og den bør derfor regelmessig leses gjennom. Vår personvernerklæring ble sist endret i oktober 2019.
 
VÅRT PERSONVERNLØFTE
1)     Vi respekterer privatlivet ditt og dine valg
2)     Vi sikrer at personvern og sikkerhet er bakt inn i alt vi gjør.
3)     Vi sender deg ikke markedsføring med mindre du har bedt om det. Du kan forandre mening når som helst.
4)     Vi vil aldri tilby eller selge opplysningene dine til andre.
5)     Vi er forpliktet til å beskytte og holde opplysningene dine sikre. Dette innebærer at vi bare arbeider med betrodde samarbeidspartnere.
6)     Vi er forpliktet til å være åpne om hvordan vi bruker opplysningene dine.
7)     Vi bruker ikke opplysningene dine på måter vi ikke har fortalt deg om.
8)     Vi respekterer rettighetene dine, og forsøker alltid å etterkomme dine forespørsler så langt det er mulig, i samsvar med vårt eget rettslige og operasjonelle ansvar.

For ytterligere informasjon om vår personvernspraksis, angir vi nedenfor hvilke personopplysninger vi kan motta direkte fra deg eller gjennom din samhandling med oss, hvordan vi kan bruke dem, hvem vi kan dele dem med, hvordan vi beskytter og lagrer dem sikkert, og dine rettigheter vedrørende dine personopplysninger. Selvsagt vil ikke alle situasjoner være relevante for deg. Denne Personvernerklæringen gir deg en oversikt over alle mulige situasjoner hvor vi kan samhandle.
Vær oppmerksom på at ikke all informasjonen under nødvendigvis gjelder for deg. Nedenfor gir vi en oversikt over alle mulige situasjoner der vi eventuelt samhandler, og en eller flere av dem kan gjelde for deg, avhengig av hvordan du har samhandlet med oss. Hvis du for eksempel ikke har sendt oss et bilde til kontoen din, så gjelder den informasjonen ikke for deg.
 
Når du deler personopplysninger med oss, eller når vi samler inn personopplysninger om deg, behandler vi dem i samsvar med denne erklæringen. Vennligst les denne informasjonen og vår Spørsmål-og-Svar-side (hvis noen) nøye. Dersom du har spørsmål om eller er bekymret for personopplysningene dine, vennligst kontakt oss.


NORDIC DATA PROTECTION OFFICER / PERSONVERNOMBUD
L’Oréal Danmark A/S        
Havneholmen 25
1561 København V
Denmark
E-mail: [email protected]

HVA VIL DU FINNE I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN?
Hvem er vi?
Hva er personopplysninger?
Hvilke opplysninger samler vi inn fra deg og hvordan bruker vi dem?
Hvordan samler vi inn eller mottar vi opplysningene dine?
Automatiserte individuelle beslutninger
Profilering
Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Hvor lagrer vi dine personopplysninger?
Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Er personopplysningene mine sikre?
Lenker til tredjepartsnettsteder og innlogging fra sosiale medier
Sosiale medier og brukergenerert innhold
Dine rettigheter og valg
Kontaktinformasjon

HVEM VI ER
L’Oréal har virksomhet i 140 land over hele verden og representerer mange ulike varemerker og produkter. Du finner mer informasjon om L’Oréal-konsernet på http://www.loreal.com/group.
 
L'Oréal Norge AS er ansvarlig for de personopplysningene du deler med oss. Når vi bruker "L'Oréal", "oss", "vår" eller "vi", er det dette selskapet vi refererer til. L'Oréal Norge AS er behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
L'Oréal  Norge AS
Org.nr. 954 790 088
Postboks 404
1327 Lysaker


HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?
"Personopplysninger" betyr opplysninger eller deler av opplysninger som kan identifisere deg, enten direkte (for eksempel navnet ditt) eller indirekte (for eksempel gjennom pseudonymiserte data som et unikt identifikasjonsnummer). Dette betyr at personopplysninger inkluderer ting som epost- og postadresse/telefonnummer, brukernavn, profilbilder, personlige preferanser og handlevaner, brukergenerert innhold, bankinformasjon informasjon om dine egenskaper. Det kan også inkludere unike numeriske identifikatorer som datamaskinens IP-adresse eller MAC-adressen til mobilenheten, samt informasjonskapsler.
Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger om deg som samles inn og brukes av L'Oréal.
 
HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG OG HVORDAN BRUKER VI DEM?
Du, kunden, er midtpunktet i vår virksomhet. Vi liker å høre fra deg, lære deg å kjenne og skape og levere produkter som du liker og kan bruke for å styrke og utvikle din virksomhet.
I L'Oréal har vi ambisjon om å bygge relasjoner basert på åpenhet og gjensidig tillit.
Vi vet at mange av dere også liker å være i kontakt med oss, og derfor er det mange måter du kan dele dine personopplysninger med oss på, og måter vi kan samle dem inn på.
 
Hvordan samler vi inn eller mottar vi dine opplysninger?
Vi kan samle inn eller motta opplysninger fra deg via våre nettsteder, skjemaer, apper, enheter, L'Oréals produkt- eller merkevaresider på sosiale medier, eller på annen måte. Noen ganger gir du oss informasjonen direkte (for eksempel når du oppretter en konto, når du kontakter oss, når du kjøper noe fra nettstedene våre/appene eller butikkene/skjønnhetssalongen), noen ganger samler vi dem inn (for eksempel ved å bruke informasjonskapsler for å forstå hvordan du bruker nettstedene/appene våre) eller vi mottar opplysningene dine fra andre tredjeparter, inkludert andre L'Oréal konsernselskap.
Når vi samler inn opplysningene dine, markerer vi de obligatoriske feltene med stjerner når slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne:
• Oppfylle avtalen vi har med deg (f.eks. å levere produktene du har kjøpt på våre nettsteder/apper);
• Levere den tjenesten du har bedt om (f.eks. å sende deg et nyhetsbrev); eller
• Overholde rettslige krav (f.eks. fakturering).
Dersom du ikke taster inn de stjernemarkerte opplysningene, kan dette påvirke vår mulighet til å levere produktene og tjenestene.
I oversikten nedenfor lister vi ytterligere detaljer, og forklarer:
1)     Under hvilke samhandlinger kan personopplysninger oppgis eller samles inn? Denne kolonnen forklarer hvilken aktivitet eller situasjon du er involvert i når vi bruker eller samler inn opplysningene dine. For eksempel, om du kjøper noe, abonnerer på et nyhetsbrev, eller surfer på et nettsted/app.
2)     Hvilke personopplysninger kan vi motta direkte fra deg eller som følge av din samhandling med oss? Denne kolonnen forklarer hvilke typer personopplysninger vi kan samle inn om deg, avhengig av situasjonen.
3)     Hvordan og hvorfor vi kan bruke dem? Denne kolonnen forklarer hva vi kan gjøre med personopplysningene dine, og formålene med å samle dem inn.
4)     Hva er det rettslige grunnlaget for å bruke personopplysningene dine? Denne kolonnen beskriver grunnlaget for at vi kan bruke dine personopplysninger.
Avhengig av hva formålet med personopplysningene er, kan det rettslige grunnlaget for dine personopplysninger være:
• Ditt samtykke;
• Oppfyllelse av en avtale: Dette gjelder når du gir oss dine personopplysninger for at vi skal utføre en tjeneste for deg (f.eks. hvis du ber oss opprette en kundekonto for deg, eller hvis du ønsker å kjøpe et produkt og vi administrerer logistikken i den forbindelse).
• Vår berettigede interesse, som kan være:
• Forbedring av våre produkter og tjenester: mer spesifikt, å hjelpe oss å bedre forstå dine behov og forventninger og derigjennom forbedre våre tjenester, nettsteder / apper / enheter, produkter og merkevarer til fordel for våre forbrukere.
• Svindelforebygging: å sørge for at betalingen er fullstendig og ikke gjenstand for svindel og underslag;
• Sikring av våre verktøy: å holde verktøy som brukes av deg (våre nettsteder/apper/enheter) trygge og sikre og å sørge for at de fungerer som de skal, og at de forbedres kontinuerlig.
• Rettslig grunnlag Dette er når vi må oppbevare dine personopplysninger av juridiske årsaker (f.eks., når du foretar et kjøp, må vi beholde informasjon om transaksjonen for å oppfylle våre skatte- og regnskapsforpliktelser).
Automatiserte beslutninger
For å sikre transaksjonene som går via våre nettsteder/apper/enheter mot svindel og underslag benytter vi tredjepartsleverandørens løsning(er). Metoden for å oppdage svindel er blant annet basert på enkle sammenligninger, assosiasjoner, klynger, prediksjon og påvisning av anomalier ved bruk av kunstig intelligens, datafusjonsteknikker og andre datautvinningsteknikker.
Denne prosessen kan være fullstendig automatisert eller den kan innebære menneskelig innblanding der en person tar den endelige beslutningen. Uansett, tar vi alle rimelige forholdsregler og sørger for beskyttelse for å begrense tilgangen til dine opplysninger.
Som et resultat av automatisert svindelpåvisning, kan du (i) oppleve forsinkelse i behandlingen av bestillingen/ forespørselen din mens transaksjonen blir gjennomgått av oss; og (ii) ha begrenset tilgang til eller være utelukket fra en tjeneste dersom en risiko for svindel er identifisert. Du har rett til å få tilgang til informasjonen som vi baserer beslutningen på. Vennligst se avsnittet om "Dine rettigheter og valg" nedenfor.
 
Profilering
Når vi sender eller viser personlig tilpasset informasjon eller innhold, kan vi benytte enkelte teknikker som er kvalifisert som "profilering" (dvs. en hvilken som helst form for automatisert behandling av personopplysninger som består av å bruke disse opplysningene for å vurdere enkelte personlige forhold knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi den fysiske personens preferanser, interesser, økonomiske situasjon, adferd, lokalitet, helse, pålitelighet eller bevegelser). Dette betyr at vi kan samle inn personopplysninger om deg i de ulike scenariene nevnt i tabellen ovenfor. Vi sentraliserer disse opplysningene og analyserer dem for å evaluere og forutsi dine personlige preferanser og/eller interesser.
Basert på vår analyse, sender eller viser vi informasjon og/eller innhold tilpasset dine interesser/behov.
Under visse omstendigheter har du rett til å motsette deg bruken av dine opplysninger til "profilering". Vennligst se "Dine rettigheter og valg"-avsnittet nedenfor.
Hvem kan få tilgang til dine Personopplysninger?
Vi kan dele dine personopplysninger i L'Oréal-konsernet for å overholde våre rettslige forpliktelser, for å hindre svindel og/eller for å sikre våre verktøy, for å forbedre våre produkter og tjenester, eller etter å ha mottatt ditt samtykke til å gjøre det.
Avhengig av formålene personopplysningene ble samlet inn for, og kun i den grad det er nødvendig kan L'Oréal-konsernselskap over hele verden få tilgang til dine personopplysninger, når det mulig i pseudonymisert form (direkte identifikasjon er ikke mulig), og når det er nødvendig for å levere tjenestene du har bedt om.
Vi kan også dele personopplysningene dine i pseudonymisert form (direkte identifikasjon er ikke mulig) med forskerne i L'Oréals Forskings- & Utviklingsteam, inkludert de som er lokalisert utenfor ditt land, for forsknings- og utviklingsformål.
Når det er tillatt, kan vi også dele enkelte av dine personopplysninger, inkludert de som er samlet inn via Informasjonskapsler, med merkene våre for å samkjøre og oppdatere personopplysningene du deler med oss, for å føre statistikk basert på dine egenskaper og for å tilpasse vår kommunikasjon.
Vennligst besøk L'Oréal-konsernets nettsteder for ytterligere informasjon om L'Oréal-konsernet, våre merker og våre lokasjoner.
 
Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter og selskaper i L'Oréal-konsernet for markedsføringsformål.
Vi vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter for direkte markedsføringsformål med ditt samtykke. I den sammenhengen blir personopplysningene dine behandlet av slik tredjepart, som fungerer som behandlingsansvarlig, og deres vilkår og personvernserklæring gjelder. Du bør gjennomgå dokumentasjonen nøye før du samtykker i å oppgi dine personopplysninger til en tredjepart.
Dine personopplysninger kan også behandles på våre vegne av betrodde tredjepartsleverandører.
Vi stoler på betrodde tredjeparter for å utføre en rekke forretningsaktiviteter på våre vegne. Vi gir dem kun den informasjonen de trenger for å utføre tjenesten, og vi krever at de ikke bruker dine personopplysninger til andre formål. Vi gjør alltid vårt beste for å sikre at alle tredjeparter vi jobber med, holder personopplysningene dine sikre. For eksempel, kan vi overlate tjenester som krever behandling av dine personopplysninger til:
• Tredjeparter som bistår og hjelper oss med å levere digitale og e-handelstjenester, for eksempel sosial lytting, butikk-lokaliserer, lojalitetsprogrammer, identitetsadministrasjon, rangeringer og anmeldelser, kunderelasjonshåndtering (CRM), nettanalyser og søkemotor, brukergenererte innholdskureringsverktøy;
• Annonserings-, markedsførings-, digitale- og sosiale mediebyråer, som hjelper oss med å levere annonser, markedsføring og kampanjer, for å analysere effektiviteten, og for å administrere din kontakt og spørsmål;
• Tredjeparter som skal levere et produkt til deg, f.eks. posten/leveringstjenester;
• Tredjeparter som bistår og hjelper oss med å tilby IT-tjenester, som plattformleverandører, hosting-tjenester, vedlikehold og support av våre databaser, samt programvare og applikasjoner, som kan inneholde opplysninger om deg (slike tjenester kan noen ganger innebære tilgang til dine personopplysninger for å utføre de nødvendige oppgavene);
• Betalingstjenesteleverandører og kredittopplysningsbyråer med det formål å kunne kredittvurdere deg og verifisere dine opplysninger når dette er et vilkår for å kunne inngå en avtale med deg;
• Tredjeparter som hjelper oss med kundevedlikehold og cosmetovigilance (overvåking av uønskede hendelser ved bruk av kosmetikk).
Vi kan også oppgi dine personopplysninger til tredjeparter:
• Dersom vi selger virksomheter eller eiendeler, kan vi oppgi dine personopplysninger til den potensielle kjøperen. Dersom L'Oréal eller en del av dets eiendeler blir ervervet av en tredjepart, er personopplysninger om kundene som er knyttet til disse eiendelene en del av det som overføres. I så fall vil kjøperen, som den nye behandlingsansvarlige, overta behandlingen av dine personopplysninger, og kjøperens personvernerklæring vil være bestemmende for behandlingen.
• Dersom vi er pliktig til å oppgi eller dele dine personopplysninger for å overholde en rettslig forpliktelse, eller for å håndheve eller pålegge våre bruks-/salgsvilkår eller andre vilkår du har samtykket i; eller for å verne rettighetene, eiendommen, eller sikkerheten til L'Oréal, våre kunder eller ansatte.
• Dersom vi har ditt samtykke til det
• Eller dersom vi har lov til å gjøre det i henhold til lov.
Vi kan oppgi dine personopplysninger til våre partnere
• Dersom tjenesten du abonnerer på er utviklet av L'Oréal sammen med en partner (f.eks., en co-branded app (app med to merkevarer)). I slike tilfeller behandler L'Oréal og partneren personopplysningene hver for sine formål og personopplysningene dine behandles:Dersom du har samtykket i å motta markedsføring og kommersiell informasjon fra en L'Oréal-partner gjennom en dedikert opt-in (for eksempel, gjennom en app merket L'Oréal som er gjort tilgjengelig for dets partnere). I så fall behandles personopplysningene av partneren, som opptrer som behandlingsansvarlig på egne vilkår, og i samsvar med sin egen personvernerklæring.
• Av L'Oréal i samsvar med denne Personvernerklæringen
• Av partneren som også opptrer som behandlingsansvarlig på egne vilkår og i samsvar med sin egen personvernerklæring.

• Vi kan dele vores samarbeidspartneres innhold fra de sosiale nettverk. Dersom du søker etter innhold fra sosiale nettverk på våre nettsteder/apper, kan en Informasjonskapsler fra slikt sosialt nettverk lagres på din enhet. Vi ber deg om å lese informasjonskapselspolitikken til disse sosiale nettverkene for mer informasjon.
• Når vi bruker Googles reklametjenester på våre nettsteder / i våre apper, vil Google ha tilgang til og bruke dine personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvordan Google bruker dine personopplysninger i denne sammenheng, kan du se på Google Personvern og vilkår, som du finner her, og som regulerer disse tjenestene og databehandlingen.
Informasjon som Facebook samler inn og deler med oss
Alle Facebook-funksjoner og -tjenester tilgjengelige på vårt nettsted / i vår app reguleres av Facebooks Retningslinjer for data, som gir nærmere informasjon om din rett til privatliv og innstillingsalternativer.
Når du bruker dette nettstedet / denne appen, kan du:
• registrere deg ved hjelp av Facebook-kontoen din. Hvis du gjør det, samtykker du i å dele noe av din offentlige profilinformasjon med oss.
• bruke Facebooks sosiale programtillegg for eksempel “like” eller “dele” vårt innhold på Facebooks plattform
• godta informasjonskapsler fra dette nettstedet / denne appen (også kalt “Facebook Pixel”) som vil hjelpe oss å forstå dine aktiviteter, herunder informasjon om enheten din, hvordan du bruker våre tjenester, hva du kjøper og hvilke annonser du ser, uansett om du har en Facebook-konto eller ikke, og uansett om du er logget på Facebook eller ikke.
Når du bruker disse Facebook-funksjonene, samler vi opplysninger som hjelper oss å:
• vise annonser som kan interessere deg, på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andre Facebook-tjenester)
• måle og analysere hvor effektive vårt nettsted / vår app og våre annonser er.
Vi kan også bruke de personopplysningene du delte med oss på dette nettstedet / i denne appen (for eksempel fornavn og etternavn, e-post, adresse, kjønn og telefonnummer) for å identifisere deg på Facebook (eller Instagram, Messenger eller andre Facebook-tjenester) med det formål å vise deg annonser som er enda mer relevante for deg. I den forbindelse vil Facebook ikke dele dine personopplysninger med andre og vil slette opplysningene så snart sammenkoblingsprosessen er fullført.
Vi vil hverken tilby eller selge personopplysningene dine til andre.
 
Hvor lagrer vi dine personopplysninger
Opplysningene vi samler inn fra deg kan overføres til, åpnes fra, og lagres på en lokasjon utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet ("EØS"). De kan også behandles av ansatte som opererer utenfor EØS, som jobber for oss eller en av våre tjenesteleverandører.
L'Oréal overfører personopplysninger utenfor EØS kun på en sikker og lovlig måte. Ettersom noen land ikke har lover som styrer bruk og overføring av personopplysninger, tar vi nødvendige skritt for å være sikre på at tredjeparter overholder de forpliktelsene angitt i denne Personvernerklæringen. Disse skrittene kan omfatte gjennomgang av tredjeparts personverns- og sikkerhetsstandarder og/eller å inngå relevante avtaler (basert på malen vedtatt av EU-kommisjonen som er tilgjengelig her).
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss som beskrevet i "Kontaktinformasjon"-avsnittet nedenfor.
Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger
Vi lagrer personopplysningene dine bare til formålet vi har samlet inn personopplysningene dine for er oppnådd, eller for å overholde rettslige forpliktelser.
For å bestemme lagringstiden for personopplysningene dine, benytter vi følgende kriterier:
• Når du kjøper produkter og tjenester, lagrer vi personopplysningene dine så lenge vi har et kontraktsforhold;
• Når du deltar i en kampanje, lagrer vi personopplysningene dine så lenge kampanjen varer;
• Når du kontakter oss med en forespørsel, lagrer vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å behandle forespørselen din.
• Når du oppretter en konto, lagrer vi personopplysningene dine til du ber oss om å slette dem eller etter en periode med inaktivitet (ingen aktiv samhandling med merker) definert i samsvar med lokale bestemmelser og veiledning;
• Når du har samtykket til direkte markedsføring, lagrer vi personopplysningene dine til du melder deg av eller ber oss om å slette deg, eller etter en periode med inaktivitet (ingen aktiv samhandling med merkevarer) definert i samsvar med lokale bestemmelser og veiledning;
• Når Informasjonskapsler er plassert på din computer, lagrer vi dem så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene deres (f.eks. så lenge handlevogns-informasjonskapsler eller økt-informasjonskapsler varer) og i en periode definert i samsvar med lokale bestemmelser og veiledning.
Vi kan lagre enkelte personopplysninger for å overholde rettslige og regulatoriske forpliktelser, samt for å administrere våre rettigheter (for eksempel hevde våre krav overfor domstolene) og for statistiske og historiske formål.
Når vi ikke lenger har behov for å bruke personopplysningene dine, vil de bli fjernet fra våre systemer og registrert eller anonymisert slik at du ikke lenger kan identifiseres ut fra dem.
Er personopplysningene dine sikre?
Vi er forpliktet til å sikre personopplysningene dine, og ta alle rimelige forhåndsregler for å gjøre det. I våre kontrakter med betrodde tredjeparter som behandler dine personopplysninger, krever vi at de gjør det samme.
Vi gjør alltid vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, og når vi har mottatt personopplysningene dine har vi strenge rutiner og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang. Siden overføring av informasjon via internett ikke er helt sikker, kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger overført til våre nettsteder. Som sådan gjøres enhver overføring på egen risiko.
Lenker til tredjepartsnettsteder og innlogging fra sosiale medier
Fra tid til annen kan våre nettsteder inneholde lenker til og fra nettstedene til våre partnernettverk, annonsører og tilknyttede selskaper. Dersom du følger en lenke til noen av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne personvernerklæringer, og at vi ikke er ansvarlige for disse erklæringene. Vennligst sjekk disse erklæringene før du oppgir personopplysninger på disse nettstedene.
Vi kan også tilby deg muligheten til innlogging fra sosiale medier Hvis du velger å gjøre det, må du være oppmerksom på at du deler profilinformasjonen din med oss, avhengig av innstillingene dine for sosiale medier. Vennligst besøk den aktuelle plattformen for sosiale medier og gjennomgå personvernserklæringen for å forstå hvordan dine personopplysninger deles og brukes i denne sammenhengen.
 
Sosiale medier og brukergenerert innhold
Noen av våre nettsteder og apper tillater brukere å legge ut sitt eget innhold. Husk at innhold som legges ut på en av våre plattformer for sosiale medier er offentlig tilgjengelig, så du bør være forsiktig med å oppgi visse personopplysninger, f.eks. økonomisk informasjon eller adressen din. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle handlinger utført av andre personer dersom du legger ut personopplysninger på en av våre plattformer for sosiale medier, og vi anbefaler at du ikke deler slik informasjon.
 
DINE RETTIGHETER OG VALG
L'Oréal respekter din rett til privatliv: det er viktig at du er i stand til å kontrollere dine egne personopplysninger. Du har følgende rettigheter:
Dine rettigheter Hva betyr det?
Retten til å informeres Du har rett til å motta tydelig, gjennomsiktig og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, og dine rettigheter. Derfor gir vi deg informasjonen i denne erklæringen.
Retten til innsyn Du har rett til å få innsyn i personopplysningene dine (med forbehold om visse begrensninger).
 
 Vi kan kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative kostnadene forbundet med å levere informasjonen.
 
 Forespørsler som åpenbart er ubegrunnede, overdrevne eller repeterende vil ikke bli besvart.
 
 For å gjøre dette, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Retten til korrigering Du har rett til å få dine personopplysninger rettet dersom de er feil eller utdaterte og/eller fullført dersom de ikke er fullstendige.
For å gjøre dette, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor. Dersom du har en konto, kan det være enklere å rette dine egne opplysninger via "Min Konto"-funksjonen.
Retten til sletting/retten til å bli glemt I noen tilfeller kan du har rett til å få dine personopplysninger slettet. Merk at dette ikke er en absolutt rett, da vi kan ha rettslig plikt eller har berettiget grunnlag for å lagre personopplysningene dine.
Dersom du ønsker at vi skal slette personopplysningene dine, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Retten til å motsette seg direkte markedsføring, inkludert profilering Du kan når som helst avslutte abonnementet ditt eller melde deg av vår direkte markedsføring.
Det enkleste er å klikke på "avslutt abonnement"-lenken i en epost eller annen kommunikasjon vi sender deg. Ellers kan du kontakte oss ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Dersom du ønsker å motsette deg profilering, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Retten til når som helst å trekke tilbake samtykke til databehandling basert på samtykke Du kan trekke tilbake samtykket til behandling av dine personopplysninger når slik behandling er basert på samtykke. Det at samtykket blir trukket tilbake påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.
 
 Vi viser til tabellen i avsnittet "Hvilke opplysninger samler vi inn fra deg og hvordan bruker vi dem", spesielt kolonnen "Hva er det rettslige grunnlaget for å bruke personopplysningene dine?" for å identifisere når behandlingen er basert på samtykke.

 Dersom du ønsker å trekke ditt samtykke tilbake, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Retten til å motsette seg behandling basert på berettigede interesser Du kan når som helst motsette deg behandlingen av opplysningene dine når slik behandling er basert på berettigede interesser. Vi viser til tabellen i avsnittet "Hvilke opplysninger samler vi inn om deg og hvordan bruker vi dem", spesielt kolonnen "Hva er det rettslige grunnlaget for å bruke personopplysningene dine?" for å identifisere når behandlingen er basert på berettigede interesser.
For å gjøre dette, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Retten til å klage til en tilsynsmyndighet Du har rett til å kontakte datatilsynet i ditt land for å klage på L'Oréals databeskyttelse og personvernspraksis.:
 
 Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Du er velkommen til å kontakte oss ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor før du sender en klage til det gjeldende Datatilsynet.
Retten til dataportabilitet Du har rett til å flytte, kopiere eller overføre opplysninger fra vår database til en annen. Dette gjelder kun opplysninger som du har oppgitt, når behandlingen er basert på en avtale eller ditt samtykke, og er automatisert. Vi viser til tabellen i avsnittet "Hvilke opplysninger samler vi inn fra deg og hvordan bruker vi dem", spesielt kolonnen "Hva er det rettslige grunnlaget for å bruke personopplysningene dine?" for å identifisere når behandlingen er basert på oppfyllelsen av en avtale eller på samtykke.

 For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Retten til begrensning Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Denne rettigheten betyr at behandlingen av opplysninger dine er begrenset, slik at vi kan lagre dem, men ikke bruke eller behandle dem videre.
Dette gjelder under begrensede omstendigheter oppfør i EUs personvernsforordning, som følger:
• Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte (dvs. deg), i en periode som gjør det mulig for dataansvarlig å bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene;
• Behandlingen er ulovlig og den registrerte (dvs. deg) motsetter seg sletting av personopplysningene og ber om at bruken av dem begrenses i stedet;
 
• Dataansvarlig (dvs. L'Oréal) trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingsformål, men de er pålagt av den registrerte for å etablere, utøve eller forvare rettslige krav.
• Den registrerte (dvs. deg) har protestert mot behandlingen basert på dataansvarliges berettigede interesser i påvente av at bekreftelsen på om dataansvarliges berettigede interesser tilsidesetter den registrertes.
 
Dersom du ønsker å be om begrensning, vennligst ta kontakt ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor.
Retten til å deaktivere Informasjonskapsler Du har rett til å deaktivere Informasjonskapsler.
 
HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet (datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon) når du er på Internettet, inkludert nettstedene til L’Oréal Gruppen. For mer informasjon kan du se mer på følgende lenke: http://www.aboutcookies.org.
 
Du kan enkelt endre innstillinger for informasjonskapsler i innstillinger for informasjonskapsler.
 
Du kan også endre nettleserinnstillingene for å aktivere eller deaktivere informasjonskapsler.  Bruk hjelpefunksjonen i din nettleser for mer informasjon.
Mange informasjonskapsler brukes til å forbedre bruk eller funksjonalitet på nettsteder/i apper. Derfor kan deaktivering av informasjonskapsler også forhindre bruk av visse dele eller funksjoner på våre nettsteder/apper som nevnt i Innstillinger for informasjonskapsler.
 
For å håndtere forespørselen din, kan vi kreve bevis på din identitet.
KONTAKTINFORMASJON
Dersom du har spørsmål eller er bekymret for hvordan vi behandler og bruker dine personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine ovennevnte rettigheter, vennligst kontakt oss på:
Consumer Care Center:
E-mail: [email protected]
Address: L'Oréal Danmark A/S
Att.:
DSAR
Havneholmen 25
1561 København V
Danmark
 
Nordic Data Protection Officer / Personvernombud
[email protected]
Klage til Datatilsynet
Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller vår bruk av informasjonskapsler. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no